Raporty EBI

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

2022

Załączniki:

EBI 1.2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r

EBI 2.2022 Korekta raportu EBI 1.2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. oraz informacje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

EBI 5.2022 Nałożenie na Emitenta kary upomnienia

EBI 6.2022 Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 i 2021

EBI 7.2022 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk na NewConnect

EBI 8.2022 Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu

EBI 9.2022 Raport kwartalny IIQ2022

EBI 10.2022 Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie jednostkowych i skonsolidowanych

EBI 11.2022 Korekta raportu EBI 1.2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022

EBI 12.2022 Raport kwartalny IIIQ2022

EBI 13.2022 Korekta raportu EBI 1.2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022

EBI 14.2022 Zmiany w radzie nadzorczej Emitenta oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

EBI 15.2022 Podpisanie umowy na bazie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 i 2021

EBI 16.2022 Korekta raportu EBI 1.2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r

EBI 17.2022 Korekta raportu EBI 1.2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r

EBI 18.2022 Zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą

EBI 19.2022 Raport okresowy – Raport roczny za 2020 r

EBI 20.2022 Raport okresowy – Raport roczny za 2021 rok