Kalendarz raportów

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Paproci informuje,
że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą
publikowane w następujących terminach:

– Raport roczny za rok 2022 – 20 marca 2023 r.
– Raport za I kwartał 2023 roku – 12 maj 2023 r.
– Raport za II kwartał 2023 roku – 9 sierpnia 2023 r.
– Raport za III kwartał 2023 roku – 13 listopada 2023 r.